Meteen naar de inhoud

Praktische zaken

Kosten en vergoeding

 • De praktijk werk op particuliere basis. Dat wil zeggen dat de kosten van de therapie voor uw eigen rekening zijn. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, zullen de sessies (deels) door uw zorgverzekering vergoed worden. (aanvullend alternatieve geneeswijze)

 • Raadpleeg uw eigen zorgverzekering.

 • Aanvraag vanuit een PGB is mogelijk en wordt via ouders geregeld.

 • Facturatie maandelijks en betalingen binnen 14 dagen daar de verrichting is reeds is uitgevoerd. Afmeldingen moeten binnen 24 uur kenbaar gemaakt zijn. Bij niet tijdige afmelding volgt factuur van 50 % vergoeding in rekening gebracht.

Tarieven:

  • Intake en oudergesprekken uur € 75,=

  • Individuele therapiesessies 45 minuten € 75,= Hierbij is rekening gehouden met voorbereiding en na afloop opruimen.

  • Verslaglegging; uitgebreid verslag met beelden (foto’s) en handvatten voor ouders en kind € 80,= per verslag Kort verslag; verloop behandeling en tools hoe verder.
  • School bezoek en/of telefonische consult wordt het uurtarief van € 75,= gehanteerd.

Betaling en praktijkgegevens:

  • Facturen naar; NL98 INGB 0004876192 tnv Pandora onder vermelding van naam en factuurnummer.
  • KVK; nr. 56096771 en  BTW-lid nr. NL 001337320B50 
  • FVB; Federatie Vaktherapeutische Beroepen, SRVB lid registratie nr: 108590
  • NVVS nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten registratie nr: S-15027
  • SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd registratie nr. 110015569
  • Lid RBCZ licentiecode: 209151R en NIBIG nr: 526945
  • ABG code praktijk: 90012511 ABG code Zorgverlener: 9003353

Voorwaarden

 • Voor een goede behandeling en uw privacy te waarborgen, zal ik als therapeut een dossier aanleggen. Dit  is  volgens de WGBO verplicht. Het dossier blijft 20 jaar, zoals ook de wet voorschrijft bewaard blijven. 
 • Als therapeut heb ik als enige toegang tot het dossier. Ik heb wettige geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) 
 • Uw dossier bevat uw gegevens en de afspraken die gemaakt zijn.
 • U kunt altijd volgens de wet inzage in dossier krijgen. 
 • Indien het voor behandeling noodzakelijk is, zal ik na uw toestemming, overleg met derden, zoals huisarts of school,  contact hebben.  

Klachtenregeling

 • Als er sprake is van ontevredenheid of een klacht over de behandeling wil ik deze graag met u persoonlijk bespreken. Mocht dit niet gaan of wilt u een ander raadplegen dan kunt u via de website van mijn beroepsvereniging om advies vragen. Praktijk Pandora heeft hiervoor via het NIBIG een procedure beschikbaar. (https://nibig.nl voor-cliënten/klachten cliënt
 • Beroepsvereniging; FVB en NVVS of bij de geschillencommissie voor de Complementaire en  Alternatieve Gezondheidszorg.
 • In kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) voldoe ik aan de door de wet gestelde eisen. Ingeschreven in het RBCZ register en het TCZ register. 
 
 

Kijkje in Praktijk Pandora:  Zoom 8, 5061 RC Oisterwijk