Meteen naar de inhoud

Ouder en kind sessie voorbeeld

Samen een verhaal maken of ieder zijn eigen verhaal. Uitdrukking geven in wat je voelt, wat je bezig houdt. Wat fijn is of niet prettig ervaren wordt.  

Plato; “You can discover more about a person in an hour of you play than in a year of conversation”. 

Door samen te spelen, kunnen ouder en kind in gezamenlijke spelsessies zorgen voor de groei van de onderlinge band. Ook voor herstel van contact bij veelvuldige conflicten. Speltherapie voor ouder en kind samen, is geschikt voor kinderen van alle  alle leeftijden. 

Herstel schade

In de veiligheid van de spelkamer, kunnen ouder en kind samen momenten ervaren van verbondenheid en dit draagt bij aan de hechtingsrelatie en kan problemen in de hechting repareren. De speltherapeut kan helpen met begrenzen, ongewenst gedrag benoemen, zonder dat ouder en/of kind de veiligheid verliest. Elkaar leren begrijpen vanuit een respectvolle liefdevolle relatie. Ouder en kind kunnen niet zonder elkaar, met elkaar verbonden zijn is het doel. 

Uit onderzoek blijkt dat het effect van speltherapie vaak groter is als ouders hierin actief betrokken zijn. (Bron; Nederlands jeugdinstituut)